MAY 25, 2018
BÁLNA BUDAPEST
1093 BUDAPEST
FŐVÁM TÉR 11-12.

FRIDAY, MAY 25, 2018

Milo Yiannopoulos is a New York Times bestselling author, an award-winning journalist and the most in-demand speaker on American college campuses. Milo is a self-proclaimed free speech fundamentalist and has become a conservative icon thanks to his fierce wit and unapologetic defense of Western civilization.
Milo Yiannopoulos, the former tech editor of Breitbart, has founded his own media company, Milo Inc., and launched a publishing company, Dangerous Books. He runs a website called dangerous.com, and operates his own live radio show, The Milo Show. His former Dangerous Faggot Tour and his recent Troll Academy tour have been sold out all over the world from the US to Europe and Australia. After his first bestseller, Dangerous, his second book, Despicable is coming out in September. As the most hated enemy of leftist totalitarians ranging from feminists to Islamists, he is now ready to conquer Hungary with his un-compromising attitude towards the liberal establishment and open a new battleground for the culture wars of which he is one prominent warriors.
With his lecture “Risks and Opportunities in the 21st Century”, Milo is expected to launch a barrage of artillery fire on the so-called progressive politics and culture.
Registration is closed.

Dear Visitors,
Please note that the event will not be broadcast online.
The website of the Public Foundation for the Research on Central and Eastern European History and Society.

Published by: The Director-General of The Public Foundation for the Research on Central and Eastern European History and Society

Event and More Kft. is in charge of the development, maintenance and overall operation of the site.

EVENT HOUSE RULES

Thank you for your interest in our event. If you are joining us, then we sincerely hope you enjoy yourself. In order to ensure that there are no misunderstandings, please read the Event House Rules that every visitor is required to comply with.

Admission Media rules Security and first aid Other/General house rules By entering the event and through their participation thereto, guests of the event acknowledge and agree to abide by the rules detailed above. In the event of any question, please approach a member of staff at the registration desk.

Please take care of yourself and others! Thank you for your cooperation.

Have a great time!

Legal disclaimer

We hereby inform you that the content of this website, including any and all components, texts, photographs, diagrams, documents, information and animations presented on the site and the display and arrangement thereof are subject to copyright and shall not be used without the prior written consent of the Foundation (hereinafter referred to as: Content Provider). Based on the foregoing, permission is not granted to distribute the content of this website or any part thereof in any form, or print it for any purpose other than your personal use or disclose it to the public without the Content Provider's approval. No portion of this website may be copied or pasted to become part of any other website or information system.

Some of the images, information and articles presented on the website may be protected by third party copyrights. These shall be used solely to the extent allowed by the provisions of Act LXXVI of 1999 on Copyright and only within the limitations set out therein. Any other use shall be subject to the respective copyright owner's approval.

The intellectual property owned by the Content Provider shall be used solely for purposes equivalent to those of the content of this website, indicating the source, without modifying the information, images, documents and data contained on the site, even if the Content Provider has granted its consent thereto.

It is strictly forbidden to use the content of the website for any other purpose and to change the content of the website in any way without the Content Provider's prior written permission.

The Content Provider shall not be liable for any damage or loss of any kind arising out of or resulting from the downloading of this website. In no event shall the Content Provider be held liable for any damage or loss of any kind, including, in particular, any direct, indirect, incidental or consequential damage.

Privacy Policy

(Kindly note that the Privacy Policy is only available in Hungarian. If you have any questions, please contact us:xxszazadintezet@xxszazadintezet.hu)

Kérjük, hogy az Adatkezelési tájékoztatót (a továbbiakban: Tájékoztató) figyelmesen olvassa el, mert az itt található rendelkezéseket az Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány (a továbbiakban: Közalapítvány), mint adatkezelő minden olyan esetben alkalmazza, amikor Ön a www.milobudapesten.hu weboldalon keresztül olyan szolgáltatást vesz igénybe, amelyhez a személyes adatainak megadása szükséges. Amennyiben Ön személyes adatait a www.milobudapesten.hu weboldalon szolgáltatás igénybevétele céljából megadja, abban az esetben jelen Adatkezelési tájékoztató szempontjából felhasználónak minősül. A személyes adatait Ön önkéntesen szolgáltatja. Amennyiben Ön a korábban igénybe vett szolgáltatást nem kívánja tovább igénybe venni, biztosítjuk a szolgáltatás igénybevétele megszüntetésének lehetőségét. Az Ön által szolgáltatott személyes adatokat kizárólag arra a célra használjuk, amelyre Ön azt szolgáltatta. A személyes adatait - a jogszabály, vagy jogerős bírósági, illetve hatósági határozat általi kötelezés esetét kivéve - harmadik személynek nem adjuk ki, azokat kizárólag a Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítványon belül kezeljük.

Jelen Tájékoztató célja, hogy meghatározza a Közalapítvány által a www.milobudapesten.hu weboldalon a felhasználók által megadott és a Közalapítvány által kezelt személyes adatok kezelésének törvényes rendjét és biztosítsa az információs önrendelkezési jog érvényesülését minden felhasználó számára, egyúttal megadja – a hatályos jogszabályoknak megfelelően – az adatkezelés megkezdését megelőző kötelező tájékoztatást és ismertesse adatkezelési elveit.

A Közalapítvány mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen Tájékoztató tartalmát és kötelezettséget vállal arra, hogy a tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen Tájékoztatóban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak.

Felhívjuk szíves figyelmét arra, hogy adatot vagy információt kizárólag abban az esetben bocsásson a Közalapítvány rendelkezésére, ha a jelen Tájékoztatónak az adat vagy információ rendelkezésre bocsátásának időpontjában hatályos változatát megismerte és azt kifejezetten elfogadja.

A www.milobudapesten.hu weboldalon regisztráló felhasználók a regisztrációval elfogadják a Tájékoztatóban foglalt valamennyi feltételt.

1./ Általános tudnivalók, a Tájékoztató módosítása

A személyes adatokat a jogszabályokkal összhangban, tisztességes módon kezeljük. A személyes adatokkal kapcsolatos fogalmakat az Adatvédelmi Törvény rendelkezéseivel összhangban alkalmazzuk.

A Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány tiszteletben tartja és védi azok személyes adatait is, akik weboldalán keresztül kapcsolatba kerülnek vele.
Az adatkezelésre különösen az alábbi jogszabályok az irányadóak: Szolgáltatásainkat folyamatosan fejlesztjük, és ennek keretén belül frissítjük holnapunkat, illetve telepítünk új technológiákat, ami szükségessé teheti ezen Tájékoztató módosítását. A Közalapítvány mint adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a Tájékoztatóját később megváltoztassa, módosítsa. Erre különösen akkor kerülhet sor, ha a szolgáltatások köre bővül, vagy ha jogszabály azt kötelezővé teszi. Az erre vonatkozó tájékoztatást az adatkezelő a www.milobudapesten.hu oldalon teszi közzé. A módosítás a www.milobudapesten.hu oldalon történő közzétételtől hatályos. Javasoljuk, hogy rendszeresen látogassa a hivatkozott weboldalt abból a célból, hogy figyelemmel kísérhesse a változásokat, frissítéseket. Adat vagy információ rendelkezésre bocsátása előtt kérjük, hogy minden esetben olvassa el a jelen Tájékoztató aktuális verzióját a www.milobudapesten.hu weboldalon.

2./ Kiadó, üzemeltető, adatkezelő

A www.milobudapesten.hu honlap kiadója és üzemeltetője a Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány. A www.milobudapesten.hu honlapon megadott személyes adatok vonatkozásában adatkezelő és adatfeldolgozó a Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány.

3./ Adatkezelési alapelvek a www.milobudapesten.hu honlap adatkezelése során

A Közalapítvány a személyes adatokat az érintettek hozzájárulása alapján, és kizárólag célhoz kötötten kezeli. Szolgáltatásunk során csak azon személyes adatokat kérjük és kezeljük, amelyek a szolgáltatás nyújtása során elengedhetetlenül szükségesek. Személyes adatot megfelelő tájékoztatás után, az érintett beleegyezésével kezelünk. Az érintett felhasználó a beleegyezését akként adja meg, hogy a regisztráció során elfogadja jelen Adatkezelési tájékoztatót.

A Közalapítvány jogszabály által előírt vagy lehetővé tett esetben – különösen hivatalos bírósági, rendőrségi megkeresés, jogi eljárás szerzői-, vagyoni- illetve egyéb jogsértés vagy ezek alapos gyanúja miatt a Közalapítvány érdekeinek sérelme stb. – harmadik személyek számára hozzáférhetővé teszi az érintett általa kezelt adatait.

Önnek bármikor jogában áll, hogy visszavonja személyes adatainak kezelésével kapcsolatban tett nyilatkozatát.

4./ Személyes adatok továbbadása harmadik személy részére

A www.milobudapesten.hu honlap látogatóiról a protokollfájlban rögzített adatokat csak abban az esetben adjuk tovább harmadik személynek, ha arra jogszabály vagy bírói végzés/ítélet kötelezi a Közalapítványt, illetve ha egy, a www.milobudapesten.hu internet infrastruktúráját érő támadással kapcsolatos büntetőeljárás vagy jogkövetés szükségessé teszi. Az adatokat üzleti vagy nem üzleti célra nem adjuk tovább.

5./ Cookie kezelés

A www.milobudapesten.hu oldalon nyújtott szolgáltatás javítása érdekében cookie-kat, vagyis sütiket használunk. Ezek a személyes azonosításra nem alkalmasak, pusztán a munkamenet statisztikai azonosítására szolgálnak. Amennyiben ezzel Ön nem ért egyet, lehetősége van a böngészőbeállítások között letiltani a sütiket. Amennyiben ezt megteszi, előfordulhat, hogy oldalunk hibásan vagy nem teljesen jelenik meg.

6./ A www.milobudapesten.hu oldalon kezelt személyes adatok köre, az adatkezelés célja, jogalapja és időtartama Az érintett a www.milobudapesten.hu oldalon történő regisztráció során adatainak megadásával elfogadja az Adatkezelési tájékoztató mindenkor hatályos rendelkezéseit, és hozzájárul ahhoz, hogy személyes adatait a Közalapítvány kezelje és feldolgozza.

Bármely érintett felhasználó az e-mail-címének és személyes adatainak megadásakor egyúttal felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail-címről kizárólag ő ad meg – helytálló – adatokat és vesz igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail-címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt az érintettet terheli, aki az e-mail-címet regisztrálta.

Felhívjuk az érintett felhasználók figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, akkor a felhasználók kötelezettsége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

7./ Az adatkezelő adatai, elérhetősége

Név: Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány
Cím: Budapest, 1122 Határőr út 35.
Telefon: (06-1) 212 7140
E-mail: xxszazadintezet@xxszazadintezet.hu

8./ Jogorvoslati lehetőség

Amennyiben a Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány az adatvédelmi elveinek nem megfelelően járna el, az érintettek jogorvoslattal élhetnek a következő törvények rendelkezései szerint: 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról, és az 1998. évi VI. törvény az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről.

Az érintett kérelmezheti a Közalapítványnál:
a) tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,
b) személyes adatainak helyesbítését, valamint
c) személyes adatainak – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését vagy zárolását.

A kérelmet minden esetben e-mail-ben a xxszazadintezet@xxszazadintezet.hu e-mail-címre, vagy postai úton a Közalapítvány 1122 Budapest, Határőr u. 35. címére kell elküldeni.

A Közalapítvány a kérelmet kizárólag akkor tekinti hitelesnek, ha az e-mail-ben küldött kérelem a regisztráció során megadott e-mail-címről érkezik, a postai úton küldött kérelmet pedig akkor, ha a kérelmező személye a kérelem alapján egyértelműen beazonosítható.

Az érintett kérelmére a Közalapítvány mint adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül írásban, közérthető formában adja meg a tájékoztatást. E tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos területre vonatkozó tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben az adatkezelő költségtérítést állapíthat meg.

Az adatkezelő a személyes adatot törli, ha kezelése jogellenes, az érintett kéri, az adatkezelés célja megszűnt, az adatkezelés időtartama lejárt vagy azt a bíróság vagy az adatvédelmi biztos elrendelte.

Az adatkezelő a helyesbítésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítést mellőzi, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen. Az adatkezelő – az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével – a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Amennyiben a tiltakozás indokolt, az adatkezelő az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Amennyiben az érintett az adatkezelőnek a meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen – annak közlésétől számított 30 napon belül – bírósághoz fordulhat.
Jogorvoslattal, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap: http://naih.hu

9./ Személyhez fűződő jogok, képmáshoz való jog

Felhívjuk figyelmét, hogy a Rendezvény során kép- és videófelvétel készül, amelyen az Ön képmása is szerepelhet. Amennyiben Ön a www.milobudapesten.hu weboldalon a Rendezvényre regisztrál, abban az esetben a regisztrációval kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a Rendezvényen Önről kép- és videófelvétel készüljön és ezeket a Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány korlátozás nélkül közzétegye, nyilvánosságra hozza. Az Ön kifejezett és előzetes hozzájárulása következtében Ön nem jogosult képmásának elkészítése és torzítás nélküli közzététele miatt igényt érvényesíteni a felvétel készítőivel és jogosult felhasználóival szemben.

10./ Létszámkorlát

Ön a www.milobudapesten.hu oldalon történő regisztrációval tudomásul veszi, hogy a Rendezvény helyszínének a befogadóképessége korlátozott, ezért a szervező bármikor korlátozhatja a Rendezvényre regisztrálók számát, és döntést hozhat arról, hogy további jelentkezést nem fogad el.

Jelen Adatkezelési tájékoztató hatályos 2018. április 23. napjától.

JOGI NYILATKOZAT

A honlapon megtalálható bármely tartalom, az oldal bármely alkotóeleme, szöveg, fénykép, ábra, dokumentum, információ, animáció, ide értve azok megjelenését, elrendezését, szerzői jogi védelem alatt áll, amely csak a Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány (továbbiakban: tartalomszolgáltató) előzetes írásbeli engedélyével használható fel. Fentiekből adódóan tilos a tartalomszolgáltató engedélye nélkül a honlap tartalmának egészét vagy egyes részeit bármely formában terjeszteni, vagy a saját személyes használatot meghaladó mértékben kinyomtatni, azokat nyilvánosság számára hozzáférhetővé tenni. A honlap semmilyen részlete nem másolható bármilyen más honlap részévé, sem bármilyen információs rendszer részévé.

A honlapon található egyes képmegjelenések, információk, cikkek, harmadik személy szerzői jogi védelme alatt állnak. Ezeket felhasználni kizárólag a Szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. tv. rendelkezései szerint lehetséges, minden e korlátokat átlépő felhasználáshoz az adott szerző hozzájárulása szükséges.

A tartalomszolgáltató szellemi alkotása, a tartalomszolgáltató hozzájáruló nyilatkozata esetén is csak a honlap tartalmával azonos célra, a forrás megjelölésével használható fel, az információk, képek, dokumentumok, adatok, módosítása nélkül.

Minden egyéb célú felhasználás a honlap tartalmát illetően, illetve a honlap tartalmának bármely megváltoztatása a tartalomszolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül, szigorúan tilos.

A honlap letöltéséből eredő bármilyen kár megtérítését a tartalomszolgáltató kizárja. A tartalomszolgáltató nem vállal felelősséget semmiféle kárért és különösen a tartalomszolgáltató nem tehető felelőssé semmilyen közvetlen vagy közvetett, járulékos vagy másodlagos kárért.